Skip to content

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (Income Certificate) कसे मिळवावे ?

Income Certificate Featured Image

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र कशासाठी लागते ?

उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची (Income Certificate) कॉलेजमध्ये, शाळेत नवीन प्रवेश घेताना, शासकीय नौकाऱ्यांसाठी, शिष्यवृत्ती योजनांचा, विविध शासकीययोजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून आवश्यकता असते.

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काय असते ?

आपल्या मागील वर्षाचा उत्पन्नाचा पुरावा देणारे व तहसीलदार यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र म्हणजे  उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / उत्पन्नाचा दाखला होय. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मागील १ वर्षाचे किंवा मागील ३ वर्षांचे अशा दोन फॉरमॅट मधे मिळते. विविध शासकीय कामांसाठी आवश्यकतेनुसार दोन्ही पैकी एका प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. 

उदाहरणार्थ महाविद्यालयीन तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना नवीन प्रवेश घेताना सहसा एका वर्षाचे प्रमाणपत्र लागते. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र काढताना तीन वर्षाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे -

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र कसे मिळवावे ?

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी वर दिलेले सर्व कागदपत्रे घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर एक अर्ज करावा लागतो. तेथून तो अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने तहसील कडे पाठवण्यात येतो. त्या अर्जाची छाननी होण्यास साधारणतः २ ते ५ कामाचे दिवस (Working Day) लागतात.

तहसील कार्यालयातून अर्जाची छाननी होऊन प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर अर्जदारास एक प्रमाणपत्र तयार झाल्याचा मेसेज येतो, याचा अर्थ तुमचे प्रमाणपत्र तयार आहे. तुम्ही ज्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर अर्ज केला आहे तेथून डिजिटली साक्षांकित असलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवू शकता.

उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राचा अर्ज करताना घ्यावयाची काळजी -

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा -

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात जर तुम्हाला काही अडचणी येत असतील, किंवा तुम्हाला उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करायचा असेल तर आजच संपर्क करा –

आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा -

Discover more from Mauli Multiservices

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading