Skip to content

Employment News

We are hiring

केकरजळेकर मल्टिसर्विसेस मध्ये विविध पदांच्या जागा

केकरजवळेकर मल्टिसर्विसेस, आपले सरकार सेवा केंद्र केकरजवळा तसेच माऊली डिजिटल फोटो स्टुडिओ म्हणून मानवत तालुक्यात प्रसिद्ध असलेल्या आमच्या केंद्रावर कॉम्पुटर ऑपरेटर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, फोटोग्राफर,… Read More »केकरजळेकर मल्टिसर्विसेस मध्ये विविध पदांच्या जागा

Employment News

लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे

• पदाचे नाव :- लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक ५९८ पदेअ.जा. ५९ जागा, अ.ज.५३ जागा, वि.जा. (अ) १५ जागा, भ.ज.(ब) १४ जागा, भ.ज. (क) १९ जागा,… Read More »लेखा व कोषागारे संचालनालयात ९३२ पदे